Diners Club Young Professional

AraratBank

Բանկի հեռախոսային կենտրոնի միջոցով արագ դրամական փոխանցումների համակարգերից վճարումներ ստացող հաճախորդներին Diners club Young Professional քարտերը կտրամադրվեն 70% (յոթանասուն տոկոս) զեղչված տարեկան սպասարկման վճարով