Ծանոթացել եմ Արարատբանկ ԲԲԸ-ի Բանկային սպասարկման հիմնական պայմաններին և սակագներին